Het leggen van natuurlijke vloerbedekking.

Het leggen van natuurlijke vloerbedekking.

Ondervloer

Natuurtapijt kan in principe op iedere ondervloer verlegd worden. Belangrijk is dat de vloer vlak, blijvend droog en drukvast is. Installatie van natuurtapijt in vochtige ruimtes wordt afgeraden.

Benodigdheden

Vloerbedekking

Houdt reeds bij het bestellen rekening met de uiteindelijke verwerking. Neem daarom bij de effectieve afmetingen een reserve 2-3% (met een minimum van 5cm). Dit om eventuele afwijkingen te corrigeren, los daarvan kan het tapijt ook nog iets krimpen. Bij grove structuren kan de tekening van de vloerbedekking, doelend op de structuur, en/of looprichting van de inslaggarens, belangrijk zijn voor de uitstraling. Denk tenslotte bij de tapijtkeuze ook altijd aan de dikte (i.v.m. beschikbare vrije hoogte bijv. bij deuren)

Lijm

Op basis van de eigenschappen van de natuurlijke vezels van het tapijt, die zeer gevoelig zijn voor rek en krimp, adviseren wij de vloerbedekking volledig te verlijmen. De uiteindelijke lijmkeuze hangt mede af van de ondergrond (type), uiteindelijke toepassing (gebruik), de eventuele aanwezigheid van vloerverwarming, etc. Daar iedere situatie anders is adviseren wij een goede voorlichting ter bepaling van de juiste lijmkeuze.

Kitstrijker

Bij het verlijmen van de vloerbedekking, voorzien van een relatief vlakke of weinig gestructureerde rugzijde adviseren wij een kitstrijker met vertanding B1. Bij het verlijmen van grovere kwaliteiten, voorzien van een sterk gestructureerd rugzijde adviseren wij het gebruik van een kitstrijker B3, dan wel een B2 die rechtopstaand gebruikt dient te worden.

Overigen

Naast de vloerbedekking, de lijm en de kitstrijker mag een tapijtroller (wals ca. 50kg) niet ontbreken en raden wij tevens een kniespanner aan. Uiteraard behoren zaken als een scherp mes/schaar, meetlint en een schone licht vochtige katoenen doek tot de standaard-uitrusting.

Installatie/verwerking

Laat de vloerbedekking bij voorkeur 48 uur, doch minimaal 24 uur uitgerold in de te leggen ruimte acclimatiseren. De temperatuur in de desbetreffende ruimte dient minimaal 14° Celsius te bedragen, waarbij getracht moet worden schommelingen in de temperatuur en vochtigheid tijdens het acclimatiseren te voorkomen. Geadviseerd wordt de vloerbedekking NIET te plaatsen onder 14°C bodemtemperatuur en boven 70% relatieve vochtigheid.

Bij de verwerking van aangeleverde coupon behoort de coupon reeds bij het snijden op weef- en/of andere fouten gecontroleerd zijn. Daar dit helaas niet altijd een vanzelfsprekendheid is, verdient het de aanbeveling het tapijt voor definitieve verwerking nogmaals te controleren. Immers er is en blijft hier sprake van een geweven natuurprodukt en hoeveel aandacht en zorg er ook tijdens de produktie aan het uiteindelijke produkt geschonken wordt een onvolkomenheid is niet altijd te voorkomen.

Voor eventuele weef- en/of andere fouten, welke bij aanvang van de installatie redelijkerwijs zichtbaar geweest moeten zijn, zal de leverancier geen of slechts zeer beperkte verantwoording dragen!

Alvorens met de verwerking van vloerbedekking te beginnen is een controle van de ondervloer noodzakelijk. Deze ondervloer moet voldoende droog, vlak en vast te zijn, anders dienen maatregelen getroffen te worden om de vloer te drogen en/of te egaliseren.

Daarnaast verdient het aanbeveling vooraf te bezien of na het aanbrengen van het tapijt (al of niet met ondertapijt) deuren etc. in de betreffende ruimte nog normaal te openen zijn.

Banen tapijt los naast elkaar in de ruimte uitrollen, hierbij 1-2% overmaat in lengte en breedte aanhouden i.v.m. mogelijke rek en krimp. Houdt tevens rekening met een overlap in de breedte van ca. 5 cm in verband met krimp/aansluiting van de naad. Banen steeds zoveel mogelijk op/langs een kettingdraad (lengte) afsnijden, kopse naden zijn bij de meeste kwaliteiten niet mogelijk.

Houdt bij aanvang rekening met een wachttijd van de lijm, deze bedraagt meestal 10 – 20 minuten afhankelijk type lijm en omgevingstempratuur. Er is vaak ook een maximale tijd tot verlegging, meestal va. 30 – 40 minuten. Verlijm dan ook niet meer oppervlakte dan er in ca. 30 minuten verlegd kan worden.

Begin met het leggen van de eerste baan aan de zijkant van de kamer. Rol de baan half op en breng de lijm aan. Sla de vloerbedekking voorzichtig terug en doe vervolgens hetzelfde met de andere helft van de baan. Rol de baan vervolgens aan met een tapijtroller (ca. 50 kg wals). Houdt aan de ‘vrije’ zijkant, de zijde waar de volgende baan tapijt aansluit, een strook van circa 20 cm over die nog niet mag worden aangerold. Dit is nodig om de naad straks op een nette manier te kunnen verwerken.

De volgende baan kan op identiek wijze worden gelegd, waarbij attentie voor eventuele patronen/structuren die doorlopen.

Pak voor de naadafwerking het nog niet gerolde gedeelte van de eerste baan op en leg dit over de tweede baan. Snijd de beide banen tegelijk door (op maat), sla vervolgens de eerste baan terug en neem restant stuk van de tweede baan weg. Druk hierna beide banen aan in de lijm en rol de gehele baan nogmaals aan met de tapijtroller.

Voor een iets nettere naadafwerking kan ook gekozen worden om de beide overlappen uit te meten en deze beide op maat te snijden/knippen tussen twee kettingdraden, zeker bij dessins/patronen raden wij deze naadafwerking aan.

Pak ook in dit geval het nog niet gerolde gedeelte van de eerste baan en snij/knip de zelfkant ca. 4 cm van de zelfkant van het tapijt langs de kettingdraad. Druk deze baan hierna voorzichtig aan in de lijm.

Pak vervolgens de tweede baan en snij/knip op identieke wijze het tapijt langs de ketting draad, zodanig dat het gewenste dessin/patroon doorgelegd kan worden.

Druk ook hier beide banen aan in de lijm en rol de gehele baan aan met de tapijtroller.

Tijdens de verlijming kan met een kniespanner het eventuele dessinverloop worden gecorrigeerd en ook kunnen hiermee de naden strak tegen elkaar gelegd worden.

Zorg er altijd voor dat de randen goed in de vloerlijm liggen om de kans op uitrafelen zoveel mogelijk te vermijden. Het bespuiten van de gesneden kanten van het tapijt met een geschikte snijvaste spray, kan de kans op rafelen ook verminderen. Het mooiste effect wordt bereikt wanneer plinten na het leggen over het tapijt heen worden (terug)geplaatst. Voor naadafwerkingen bij deuren/doorgangen adviseren wij een afwerking met een (deur)plint of afwerkprofiel.

Nazorg

Wacht na de installatie ca. 24 uur om het tapijt frequent te belopen, hiermee kan de lijm drogen en wordt eventuele lijmdoorslag voorkomen. Belangrijk tijdens de nazorg is ook dat het drogen van lijm niet geforceerd wordt, dus dat temperatuur en vochtigheid constant blijven.

Eventuele schommelingen in temperatuur en/of vochtigheid zal krimp in het tapijt veroorzaken. Krimp die zich zal laten zien bij de naden en randen.

Terug naar blog